Wyłączenie odpowiedzialności

Żadna informacja, jaką zdobędziesz tutaj nie stanowi gwarancji na jakikolwiek pozytywny rezultat dla Ciebie ale jest formą podzielenia się tym, co według autora jest ważne i może okazać się pomocne w poprawie jakości życia, natomiast odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji oraz osiągnięte w ten sposób rezultaty leży po Twojej stronie

Copyright © 2017. Michał Kidziński | Polityka Prywatności | Wyłączenie Odpowiedzialności | Cookies | Kontakt