Twoja Podświadomość Rządzi

Większość z nas jest przekonana, że wszystko to co dzieje się w naszym życiu, wszystkie decyzje i działania jakie podejmujemy, mają charakter świadomy. Ja sam przez większość swojego życia byłem przekonany, że jeśli podjąłem jakąś decyzję, to oznacza to, że wypływała ona z mojej świadomości. Z czasem jednak i czytając Więcej…